Šta je šta...

Pisci, režiseri, izdavači, glumci i crtači...

Mala biblioteka sarađuje sa stvaraocima, umetnicima i izdavačima za decu iz Srbije, Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, i širom sveta, u pripremi i u objavljivanju elektronskih oblika njihovih dela.

Mala biblioteka se bavi i razvojem svih elektronskih oblika radova kao što su interaktivne priče, jezičke igre, zvučne knjige, i zvučne priče. Ove vrste radova su nam posebno zanimljive jer podstiču i pomažu učenje i upoznavanje sa jezikom. Mala biblioteka je u mogućnosti da u saradnji sa stvaraocima razvije njihova dela u odgovarajuće elektronske oblike.

Javite nam se na rec@malabiblioteka.net!