Podrška

Mala biblioteka je nezavistan poduhvat.

Mala biblioteka je u potpunosti nezavistan poduhvat njenih osnivača.

Istovremeno, Mala biblioteka je otvorena smo za saradnju sa svim domaćim i međunarodnim društvima, telima i preduzećima koja žele da učestvuju u razvoju naših sadržaja, uključujući i besplatne sadržaje koje Mala biblioteka razvija.

Podaci o saradnji sa drugim društvima i preduzećima će biti dostupni na ovoj stranici.