Životopis

Milovan Danojlić

Milovan Danojlić (rođen 3. jula 1937. u Ivanovcima kod Ljiga) je srpski pisac koji živi i radi u Francuskoj. Član je SANU od 2000. godine. Bio je jedan od obnavljača DS 1989. Objavio je više od 70 knjiga proze i poezije na srpskom jeziku. Najpoznatije Danojlićeve knjige su: „Neka vrsta cirkusa“, „Lične stvari, ogledi o sebi i o drugima“ i „Balada o siromaštvu“, kao i zbirka pesama za decu “Kako spavaju tramvaji“. 1997. je dobio NIN-ovu nagradu za delo „Oslobodioci i izdajnici“.