Životopis

Jovan Jovanović Zmaj

Jovan Jovanović Zmaj (Novi Sad, 24. novembar/6. decembar 1833 — Sremska Kamenica, 1/14. jun 1904) jedan je od najvećih liričara srpskog romantizma. Po zanimanju bio je lekar, a celog života bavio se uređivanjem i izdavanjem književnih, političkih i dečjih časopisa. Naznačajnije Zmajeve zbirke pesama su „Đulići“ i „Đulići uveoci“, prva o srećnom porodičnom životu, a druga o bolu za najmilijima. Pored lirskih pesama, pisao je satirične i političke pesme, a prvi je pisac u srpskoj književnosti koji je pisao poeziju za decu. Sremska Kamenica je nekada nosila ime Zmajeva Kamenica, u čast Jovana Jovanovića Zmaja.