Životopis

Katarina Granata-Savić

Katarina Granata - Savić, novinar, rođena 1958. godine u Beogradu. Završila FPN, novinarski smer 1982. godine, od kada se aktivno bavi novinarstvom u Radio Beogradu. Prvenstveno se bavi temama iz kulturnog života, a jedno vreme je bila i urednik kulturne redakcije Prvog programa Radio Beograda. Saradjivala je i u Politici Ekspres, Pravoslavlju, Narodnom životu. Dobitnik je nagrade Radio Beograda, priznanja Ministarstva vera Republike Srbije, Društva za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije 1914 - 1918. godine. Pise za Zadužbinu, glasilo Vukove zadužbine i Danicu, ilustrovani kalendar.