0:00 / 0:00
Išli smo u Afriku
Gde spava vrabac

Nikola Tesla: Priča o djetinjstvu

Nikola Tesla: Priča o djetinjstvu
Naslov
Slika moga zavičaja
Moja majka
Šta je sve radila moja majka
Majka je bila primer svima
Izvor mojih radosti
Bio je....
Naš veličanstveni mačak
Mačak me je volio
Ponavljali smo istu igru
Zanos moga mačka i jedan važan događaj
Da li je priroda jedna velika mačka?
Mačak svetitelj
Neprijatelj gusan
Dve tetke
Plašiš li se Luke Bogića?
Plašiš li se vuka?
Slika gusaka u letu...
Nikola Tesla: Priča o djetinjstvu. Duško Radović i Dušan Petričić.

Pročitao Rade Ćosić. Trajanje: 14 minuta.