0:00 / 0:00
Radio Komarac
Pesme o dedi: Priče i pesme pred spavanje
Posveta Milovanu Danojliću iz Male biblioteke
Mala biblioteka pred spavanje
Za vile i čarobnjake
365 priča iz Biblije: Priča o postanju
365 priča iz Biblije: Izgubljeni raj
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: Vavilonska kula
365 priča iz Biblije: Priča o Mojsiju
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: David ubija Golijata
365 priča iz Biblije: Silni Samson
Radio Komarac
Pesme Male biblioteke: Kako mama kuva (Goran Novakov)
Pesme Male biblioteke: Puž (Milovan Danojlić)
0:00 / 0:00
Radio Komarac
Pesme o dedi: Priče i pesme pred spavanje
Posveta Milovanu Danojliću iz Male biblioteke
Mala biblioteka pred spavanje
Za vile i čarobnjake
365 priča iz Biblije: Priča o postanju
365 priča iz Biblije: Izgubljeni raj
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: Vavilonska kula
365 priča iz Biblije: Priča o Mojsiju
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: David ubija Golijata
365 priča iz Biblije: Silni Samson
Radio Komarac
Pesme Male biblioteke: Kako mama kuva (Goran Novakov)
Pesme Male biblioteke: Puž (Milovan Danojlić)

Моја мајка – писци говоре

Моја мајка - писци говоре
Драгица - Мира Алечковић
Зорка - Матија Бећковић
Мими - Светлана Велмар-Јанковић
Роза - Филип Давид
Марија - Арсен Диклић
Рада - Антоније Исаковић
Милица - Берислав Косиер
Весна - Вера Крмпотић
Даринка - Вук Крњевић
Дивна - Света Лукић
Драгиња - Десанка Максимовић
Вукосава - Борислав Михајловић Михиз
Косара - Бранко В. Радичевић
Ана - Јара Рибникар
Милеса - Љубивоје Ршумовић
Радојка - Љубомир Симовић
Марија - Анто Станичић
Грозда - Момчило Тешић
Олга - Александар Тишма
Анка - Павле Угринов
Моја мајка – писци говоре.

Укупно трајање 190 минута.