0:00 / 0:00
Radio Komarac
Pesme o dedi: Priče i pesme pred spavanje
Posveta Milovanu Danojliću iz Male biblioteke
Mala biblioteka pred spavanje
Za vile i čarobnjake
365 priča iz Biblije: Priča o postanju
365 priča iz Biblije: Izgubljeni raj
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: Vavilonska kula
365 priča iz Biblije: Priča o Mojsiju
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: David ubija Golijata
365 priča iz Biblije: Silni Samson
Radio Komarac
Pesme Male biblioteke: Kako mama kuva (Goran Novakov)
Pesme Male biblioteke: Puž (Milovan Danojlić)
0:00 / 0:00
Radio Komarac
Pesme o dedi: Priče i pesme pred spavanje
Posveta Milovanu Danojliću iz Male biblioteke
Mala biblioteka pred spavanje
Za vile i čarobnjake
365 priča iz Biblije: Priča o postanju
365 priča iz Biblije: Izgubljeni raj
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: Vavilonska kula
365 priča iz Biblije: Priča o Mojsiju
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: David ubija Golijata
365 priča iz Biblije: Silni Samson
Radio Komarac
Pesme Male biblioteke: Kako mama kuva (Goran Novakov)
Pesme Male biblioteke: Puž (Milovan Danojlić)
0:00 / 0:00
Išli smo u Afriku

Moja majka – pisci govore

Moja majka - pisci govore
Dragica - Mira Alečković
Zorka - Matija Bećković
Mimi - Svetlana Velmar-Janković
Roza - Filip David
Marija - Arsen Diklić
Rada - Antonije Isaković
Milica - Berislav Kosijer
Vesna - Vera Krmpotić
Darinka - Vuk Krnjević
Divna - Sveta Lukić
Draginja - Desanka Maksimović
Vukosava - Borislav Mihajlović Mihiz
Kosara - Branko V. Radičević
Ana - Jara Ribnikar
Milesa - Ljubivoje Ršumović
Radojka - Ljubomir Simović
Marija - Anto Staničić
Grozda - Momčilo Tešić
Olga - Aleksandar Tišma
Anka - Pavle Ugrinov
Moja majka – pisci govore.

Ukupno trajanje 190 minuta.