0:00 / 0:00
Radio Komarac
Pesme o dedi: Priče i pesme pred spavanje
Posveta Milovanu Danojliću iz Male biblioteke
Mala biblioteka pred spavanje
Za vile i čarobnjake
365 priča iz Biblije: Priča o postanju
365 priča iz Biblije: Izgubljeni raj
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: Vavilonska kula
365 priča iz Biblije: Priča o Mojsiju
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: David ubija Golijata
365 priča iz Biblije: Silni Samson
Radio Komarac
Pesme Male biblioteke: Kako mama kuva (Goran Novakov)
Pesme Male biblioteke: Puž (Milovan Danojlić)
0:00 / 0:00
Radio Komarac
Pesme o dedi: Priče i pesme pred spavanje
Posveta Milovanu Danojliću iz Male biblioteke
Mala biblioteka pred spavanje
Za vile i čarobnjake
365 priča iz Biblije: Priča o postanju
365 priča iz Biblije: Izgubljeni raj
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: Vavilonska kula
365 priča iz Biblije: Priča o Mojsiju
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: David ubija Golijata
365 priča iz Biblije: Silni Samson
Radio Komarac
Pesme Male biblioteke: Kako mama kuva (Goran Novakov)
Pesme Male biblioteke: Puž (Milovan Danojlić)
0:00 / 0:00
Išli smo u Afriku

Dositejeve basne

Dositejeve basne
1 - Slavuj i orao
2 - Koze i Jupiter
3 - Bik, tele i pastir
4 - Ovca i Jupiter
5 - Herkul i lopta
6 - Lisica i gavran
7 - Jagnje i kurjak
8 - Lisica i kurjak
9 - Hrast i trska
10 - Miševi i praporci
11 - Ris i lisica
12 - Krmača i kurjak
13 - Papagaj i mačka
14 - Starac i zlato
15 - Prepelica i prepelići
16 - Putnici i topola
17 - Ubog čovek i žena
18 - Petao i dragi kamen
19 - Dete i sreća
20 - Kornjača i orao
21 - Dva putnika i sekira
22 - Žena i kokoš
23 - Lisica, petao, kokoši i psi
24 - Jastreb i kukavica
25 - Starac, jare i tri pandura
26 - Konj i bik
27 - Slavuj i paun
28 - Cvrčak i slavuj
29 - Feniks i golubovi
30 - Uobražena guska
31 - Lisica i roda
32 - Konj i zolja
33 - Bik i jelen
34 - Magarac i Esop
35 - Komarac i vo
36 - Papagaj i druge ptice
37 - Stara lisica i kurjak
38 - Lav, miš i lisica
39 - Ribari
40 - Kos u kavezu
41 - Lovac i drvoseča
42 - Pas, lav i lisica
43 - Magarac i njegov gospodar
44 - Magarac koji menja gospodare
45 - Magarac i oficirski konj
46 - Pas i njegova senka
47 - Pas i kurjak
48 - Lakoma lisica
49 - Lav i divlji vepar
50 - Lav i lisica
51 - Orao i lisica
52 - Lav i miš
53 - Lav, bikovi i lisica
54 - Lav, magarac i lisica
55 - Kurjak i ždral
56 - Kurjak i jagnje
57 - Kurjak i lav
58 - Ustreljeni orao
59 - Lisica i grožđe
60 - Dve žabe
61 - Petao, lisica i kokoške
62 - Petlovi i prepelica
63 - Mačak i miševi
64 - Petao, pas i lisica
65 - Ugojena mazga
66 - Čavka i ostale ptice
67 - Paun i čavka
68 - Mišić i mišica
69 - Dva miša
70 - Slavuj i jastreb
71 - Mrav
72 - Kasapin i pas
73 - Krava jalovica i volovi orači
74 - Kurjačica i kurjačići
75 - Čovek i dva psa
76 - Stari pas i lovac
77 - Medved i pčele
78 - Divlja jabuka i ruža
79 - Lisica i tigar
80 - Lisica i drvena glava
81 - Stara klisura i vrapci
82 - Slavuj, kukavica i magarac
83 - Lav i čovek
84 - Lav i medved
Dositejeve basne. Ukupno 84 zvučna zapisa dužine od 1 do 3 minuta po priči.

Pročitali Sonja Živanović i Pavle Jerinić.