0:00 / 0:00
Išli smo u Afriku
Gde spava vrabac

Marko Kraljević – Epske pesme

Marko Kraljević
1 - Marko Kraljević i Musa Kеsedžija
2 - Marko Kraljević i Ljutica Bogdan
3 - Marko Kraljević i arapin
4 - Marko Kraljević ukida svadbarinu
5 - Marko Kraljević i Beg Kostadin
6 - Turci u Marka na slavi
7 - Marko Kraljević poznaje očinu sablju
8 - Lov Markov s Turcima
9 - Oranje Kraljevića Marka
10 - Smrt Marka Kraljevića
Epske pesme o Marku Kraljeviću.

Pročitao Pavle Jerinić. Trajanje 76 minuta.