0:00 / 0:00
Vasilisa prekrasna
Išli smo u Afriku
Kako mama kuva
Život je pleten od tankih niti

Марко Краљевић – Епске песме

Марко Краљевић
1 - Марко Краљевић и Муса Кесеџија
2 - Марко Краљевић и Љутица Богдан
3 - Марко Краљевић и арапин
4 - Марко Краљевић укида свадбарину
5 - Марко Краљевић и Бег Костадин
6 - Турци у Марка на слави
7 - Марко Краљевић познаје очину сабљу
8 - Лов Марков с Турцима
9 - Орање Краљевића Марка
10 - Смрт Марка Краљевића
Епске песме о Марку Краљевићу.

Прочитао Павле Јеринић. Трајање 76 минута.