0:00 / 0:00
Radio Komarac
Pesme o dedi: Priče i pesme pred spavanje
Posveta Milovanu Danojliću iz Male biblioteke
Mala biblioteka pred spavanje
Za vile i čarobnjake
365 priča iz Biblije: Priča o postanju
365 priča iz Biblije: Izgubljeni raj
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: Vavilonska kula
365 priča iz Biblije: Priča o Mojsiju
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: David ubija Golijata
365 priča iz Biblije: Silni Samson
Radio Komarac
Pesme Male biblioteke: Kako mama kuva (Goran Novakov)
Pesme Male biblioteke: Puž (Milovan Danojlić)
0:00 / 0:00
Radio Komarac
Pesme o dedi: Priče i pesme pred spavanje
Posveta Milovanu Danojliću iz Male biblioteke
Mala biblioteka pred spavanje
Za vile i čarobnjake
365 priča iz Biblije: Priča o postanju
365 priča iz Biblije: Izgubljeni raj
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: Vavilonska kula
365 priča iz Biblije: Priča o Mojsiju
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: David ubija Golijata
365 priča iz Biblije: Silni Samson
Radio Komarac
Pesme Male biblioteke: Kako mama kuva (Goran Novakov)
Pesme Male biblioteke: Puž (Milovan Danojlić)
0:00 / 0:00
Išli smo u Afriku

Điha, điha

Điha, điha
Naslov
Taši, taši
Sad je već velika
Dobra Lila
Mali konjanik
Hvala
Majka i čedo
Mala
Mala Alka
Glete šta ume
Velika devojka
Mrak
Šta gledate
Detlić
Šta da pišem tati
Neda Đuka jabuka
Pesma o Kinezima
Neka, neka
Ovako se spava
Prodaje seju
Ja sam sela
Ćira
Ovo braca
Steva rakolovac
Velika šteta
Seška
Mara i njeno jare
Hoće Ćira da svira
Nije pravo
Sebični Milivoje
San i java
Ala lepih stvari
Ljuljaju se
Neznalice, lenivice
Ne zna koza za šalu
Prva sreća
Na ledu
Propušteno vreme
Sadi drvo
Điha, điha – Jovan Jovanović Zmaj

Čita Sonja Živanović. Ukupno 37 zvučnih zapisa.