0:00 / 0:00
Radio Komarac
Pesme o dedi: Priče i pesme pred spavanje
Posveta Milovanu Danojliću iz Male biblioteke
Mala biblioteka pred spavanje
Za vile i čarobnjake
365 priča iz Biblije: Priča o postanju
365 priča iz Biblije: Izgubljeni raj
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: Vavilonska kula
365 priča iz Biblije: Priča o Mojsiju
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: David ubija Golijata
365 priča iz Biblije: Silni Samson
Radio Komarac
Pesme Male biblioteke: Kako mama kuva (Goran Novakov)
Pesme Male biblioteke: Puž (Milovan Danojlić)
0:00 / 0:00
Radio Komarac
Pesme o dedi: Priče i pesme pred spavanje
Posveta Milovanu Danojliću iz Male biblioteke
Mala biblioteka pred spavanje
Za vile i čarobnjake
365 priča iz Biblije: Priča o postanju
365 priča iz Biblije: Izgubljeni raj
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: Vavilonska kula
365 priča iz Biblije: Priča o Mojsiju
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: David ubija Golijata
365 priča iz Biblije: Silni Samson
Radio Komarac
Pesme Male biblioteke: Kako mama kuva (Goran Novakov)
Pesme Male biblioteke: Puž (Milovan Danojlić)

Takmičenje za najbolju novu srpsku reč

SMISAO TAKMIČENJA

Dobra i lepa reč je i umetničko delo i pedalj puta koji nas spaja. Dobra reč snaži i ulepšava jezik. Nova reč daje novu snagu jeziku, doprinoseći njegovoj lepoti. Reč nam pomaže da se bolje razumemo pa i da sami sebe bolje shvatimo. 

Za opstanak jezika u savremenom dobu brzih promena potrebni su briga, pažnja, trud.  Jezik opstaje uz ljubav mnogih, od deteta, do učiteljice, do glumca, pisca, naučnika i svakog drugog običnog čoveka koji jezik voli.

Svaku reč srpskog jezika koju danas govorimo je nekad neko prvi put izgovorio. Jezik se stvara i obnavlja svakodnevno.

Cilj takmičenja ,,Najbolja nova srpska reč” je višeslojan. Ovakva takmičenja postoje i u drugim, malim i velikim jezicima, na koja smo se ugledali.  Takmičenjem za ”Najbolju novu srpsku reč” želimo da podstaknemo i javni razgovor o vrednostima reči koje govorimo.

PRAVILA

  • Takmičenje je otvoreno za sve.
  • Moguće je poslati do 5 reči.
  • Uz svaku reč poslati objašnjenje značenja, objasniti nadahnuće i cilj predložene reči.
  • Reč ne sme biti prethodno zabeležena niti u jednom srpskom rečniku.
  • Prihvataju se reči koje mogu imati zvučne sličnosti sa drugim slovenskim jezicima, a danas nisu u upotrebi u srpskom jeziku.
  • Prednost imaju zamene za nepotrebne tuđice (posebno anglicizme), s tim što: (a) Traže se predlozi za nepotrebne tuđice, a ne za srpske reči, i (b) Ne traže se zamene za široko prihvaćene (prilagođene) pozajmljenice poput reči džezva, bojler, radijator, jastuk, itd…
  • Nagrade: Prva nagrada: €600 Druga nagrada: €400 Treća nagrada: €200
Poslati gore navedeno na [email protected], sa osnovnim ličnim podacima (Ime, prezime, adresa, e-pošta) do 15. septembra 2023. godine. Objava nagrada do 15. oktobra 2023. godine.
Podaci za javna glasila Takmičenje najbolja nova srpska reč

Za javna glasila

Unapred zahvaljujemo svim javnim glasilima na prijateljskoj objavi. Za vaše potrebe ovde se nalaze: obaveštenje za javna glasila, kontakt podaci, plakati, radio reklama i drugi radovi u punoj veličini: Sadržaji za glasila.

Zamolili bismo vas da nas, po mogućstvu, o objavama obavestite. Pitanja i molbe za razgovor slati na: [email protected].

Vesna Golubović

MOLITVA

Slika Molitva zelena, Vesna Golubović
Umetnik Vesna Golubović naslikala je trosličje Molitva koristeći binarne znake, jedinicu i nulu. Sadržaj je prevod hrišćanskih molitvi na jezik binarnih znakova, jezik računara.
Trosličje Molitva je misao na temu vremena u kome živimo. Nadahnuće za boje i slojevitost pozadine potiče od srednjovekovnih fresaka.
Slika plava Molitva, Vesna Golubović

Radio reklama

Zamolili smo saradnike i prijatelje sa kojima smo pripremali ovo takmičenje da nam objasne svoje omiljene reči. Od delova njihovih objašnjenja sastavili smo zvučnu razglednicu. Ovaj mali, sasvim jednostavan skup reči, podseća na lepote i mogućnosti jezika u zvuku i obratno, na važnost zvuka jeziku. Od ove razglednice smo sastavili i radio reklamu za Takmičenje.
Pokreni video