0:00 / 0:00
Radio Komarac
Pesme o dedi: Priče i pesme pred spavanje
Posveta Milovanu Danojliću iz Male biblioteke
Mala biblioteka pred spavanje
Za vile i čarobnjake
365 priča iz Biblije: Priča o postanju
365 priča iz Biblije: Izgubljeni raj
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: Vavilonska kula
365 priča iz Biblije: Priča o Mojsiju
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: David ubija Golijata
365 priča iz Biblije: Silni Samson
Radio Komarac
Pesme Male biblioteke: Kako mama kuva (Goran Novakov)
Pesme Male biblioteke: Puž (Milovan Danojlić)
0:00 / 0:00
Radio Komarac
Pesme o dedi: Priče i pesme pred spavanje
Posveta Milovanu Danojliću iz Male biblioteke
Mala biblioteka pred spavanje
Za vile i čarobnjake
365 priča iz Biblije: Priča o postanju
365 priča iz Biblije: Izgubljeni raj
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: Vavilonska kula
365 priča iz Biblije: Priča o Mojsiju
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: David ubija Golijata
365 priča iz Biblije: Silni Samson
Radio Komarac
Pesme Male biblioteke: Kako mama kuva (Goran Novakov)
Pesme Male biblioteke: Puž (Milovan Danojlić)
0:00 / 0:00
Išli smo u Afriku

Kako spavaju tramvaji

Kako spavaju tramvaji
Naslov
Detinjstvo Krste Pepe
Razboleo se Krsto Pepa
Krsta Pepo posle bolesti
Mamina dužnost
Kako treba s ocem
Deda
Ostala rodbina
Pesma za dede
Kako šeta stari profesor
Gde je Cica
Starci u leto
U operi
Milicajac
Romeo i Julija u braku
Pesma o babi koja pliva po sred Save
Događaj na ulici
Prikrivanje
Šta je kome dojadilo
Čudnovat dan
Kako spava pleme Rogogu
Kako spavaju jedan sat i jedan internat
Ša su između ostalog radili Stari Sloveni
Žar za zanatima
Siromašni i bogati
Dva sapuna
U škripcu
Jedan afrički poglavica
Nazadak
Žitije veselog Dimitrija
Balada o obućarima krpama
Život noćnog čuvara
Veseli Gliša
Leposava
Velimir komunalac
Prosjak
Seljak na pijaci
Rukavice
Neprodati hleb
Ulična vaga u ponoć
Kako spavaju vozovi
Kako spavaju tramvaji
Obrok mašine za pranje veša
Nedelja u maloj ulici
Dani
Sedmica
Sreda
Našta mislim kada pogledam Albaniju
Čukun deda
Strah od promaje
Učenjaci i zidari
Karađorđe po drugi put među Srbima
Karađorđe i Betoven
Ograda na kraju Beograda
Prepečenica
Aleva paprika
Plamičak kroz prozor učionice
Oklopnici
Dani između proleća i leta
Kako ko posti
Kore za gibanicu
Trenutak istorije
Kako se rodila ljudska misao
Gde su početak i kraj sveta
Koliko jaja ima na planeti
Rezani duvan
Kafa iz termosa
Male stolice
Knjige na buvljaku
Korpe od pruća
Metle brezovače
Voz predveče
Letovanje
Zašto se krivi toranj u Pizi
Mir predgrađa
Da mi je
Vetrova muzika
Slutnja po vetru
Gde su oni vetrovi
Vetar i papirić
Starinska pesma
Visoravan
Šta čovek da radi
Žagubica
Šta je život
Kako spavaju tramvaji, Milovan Danojlić.

Pesme čita Milovan Danojlić. Ukupno 85 zvučnih zapisa.