0:00 / 0:00
Išli smo u Afriku
Gde spava vrabac

Vasilisa prekrasna i druge ruske bajke

Vasilisa prekrasna i druge ruske bajke
Naslov
Vasilisa prekrasna
Zlatni breg
Kaščej besmrtni
Lončar
Vasilisa prekrasna i druge ruske bajke

Čita Marija Bergam. Ukupno trajanje 135 minuta.