0:00 / 0:00
Išli smo u Afriku
Gde spava vrabac

Kanjoš Macedonović

Kanjoš Macedonović
Kanjoš Macedonović
Kanjoš Macedonović, Stefan Mitrov Ljubiša

Čita Pavle Jerinić. Trajanje 38 minuta.