0:00 / 0:00
Išli smo u Afriku
Gde spava vrabac

Legende o kralju Arturu i starim britanskim junacima

Legende o starim britanskim junacima
Naslov
Artur
Morgan le Fej
Balin
Lanselot
Tristram
Garet
Persival
Oven
Ljiljan iz Astolata
Gaven
Mordred
Objašnjenja
Legende o kralju Arturu i starim britanskim junacima.

Pročitao Pavle Jerinić. Ukupno trajanje 5 sati.