0:00 / 0:00
Radio Komarac
Pesme o dedi: Priče i pesme pred spavanje
Posveta Milovanu Danojliću iz Male biblioteke
Mala biblioteka pred spavanje
Za vile i čarobnjake
365 priča iz Biblije: Priča o postanju
365 priča iz Biblije: Izgubljeni raj
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: Vavilonska kula
365 priča iz Biblije: Priča o Mojsiju
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: David ubija Golijata
365 priča iz Biblije: Silni Samson
Radio Komarac
Pesme Male biblioteke: Kako mama kuva (Goran Novakov)
Pesme Male biblioteke: Puž (Milovan Danojlić)
0:00 / 0:00
Radio Komarac
Pesme o dedi: Priče i pesme pred spavanje
Posveta Milovanu Danojliću iz Male biblioteke
Mala biblioteka pred spavanje
Za vile i čarobnjake
365 priča iz Biblije: Priča o postanju
365 priča iz Biblije: Izgubljeni raj
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: Vavilonska kula
365 priča iz Biblije: Priča o Mojsiju
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: David ubija Golijata
365 priča iz Biblije: Silni Samson
Radio Komarac
Pesme Male biblioteke: Kako mama kuva (Goran Novakov)
Pesme Male biblioteke: Puž (Milovan Danojlić)
0:00 / 0:00
Išli smo u Afriku

Priče o Svetom Savi

Priče o Svetom Savi
Kako se rodio Sveti Sava
Sveti Sava, mačka i rijeka Sava
Sveti Sava i udavače
Sveti Sava razlučuje pravdu
Sveti Sava i nemilostivi ljudi
Sveti Sava i slijepac
Sveti Sava i vuk
Svati Sava kao lekar
Sveti Sava i vlastelin
Sveti Sava i grešnik
Sveti Sava i dva suparnika
Svati Sava i siromah
Svati Sava blagoslovio majku Svetog Vasilija
Sveti Sava i pustinjak
Savine verige
Sveti Sava blagosilja vode
Sveti Sava uči da se posti srijeda i petak
Sveti Sava prokleo čovjeka
Sveti Sava i otac i mati s malim djetetom
Sveti Sava i kiridžije
Radi pa ćeš imati
Sveti Sava i žena tkalja
Sveti Sava i švalja
Sveti Sava i maja
Sveti Sava gradi prozore
Sveti Sava i đaci
Sveti Sava i đavo u vodenici
Kako je postao užarski zanat
Sveti Sava blagoslovio vino
Sveti Sava blagoslovio pčelu
Sveti Sava i ptica kos
Sveti Sava i neradne žene
Zašto je jela zelena
Kako je Sveti Sava naučio ljude kovati vruće gvožđe
Sveti Sava i stogodišnji starac
Sveti Sava blagoslovio magare
Sveti Sava, starac i pravda
Bogati Gavan
Sveti Sava i hromi vuk
Sveti Sava i siromah seljak
Sveti Sava i đavo
Priče o Svetom Savi.

Pročitao Pavle Jerinić. Ukupno 43 zvučna zapisa trajanja 90 minuta.