0:00 / 0:00
Radio Komarac
Pesme o dedi: Priče i pesme pred spavanje
Posveta Milovanu Danojliću iz Male biblioteke
Mala biblioteka pred spavanje
Za vile i čarobnjake
365 priča iz Biblije: Priča o postanju
365 priča iz Biblije: Izgubljeni raj
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: Vavilonska kula
365 priča iz Biblije: Priča o Mojsiju
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: David ubija Golijata
365 priča iz Biblije: Silni Samson
Radio Komarac
Pesme Male biblioteke: Kako mama kuva (Goran Novakov)
Pesme Male biblioteke: Puž (Milovan Danojlić)
0:00 / 0:00
Radio Komarac
Pesme o dedi: Priče i pesme pred spavanje
Posveta Milovanu Danojliću iz Male biblioteke
Mala biblioteka pred spavanje
Za vile i čarobnjake
365 priča iz Biblije: Priča o postanju
365 priča iz Biblije: Izgubljeni raj
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: Vavilonska kula
365 priča iz Biblije: Priča o Mojsiju
Radio Komarac
365 priča iz Biblije: David ubija Golijata
365 priča iz Biblije: Silni Samson
Radio Komarac
Pesme Male biblioteke: Kako mama kuva (Goran Novakov)
Pesme Male biblioteke: Puž (Milovan Danojlić)
0:00 / 0:00
Išli smo u Afriku

Mala biblioteka

Mala biblioteka je zamišljena da bude zgodan, bezbedan i probran izvor reči i srpskog jezika za decu svih uzrasta i njihove roditelje koji žive širom sveta. Mala biblioteka je posvećena razvoju i oplemenjavanju jezika. Mala biblioteka je bezbedna, laka i zabavna za korišćenje.

Ceo sadržaj Male biblioteke je vid istraživanja, opita, upita u jeziku, pa je i Mala biblioteka istraživačka, radna stanica i radionica.

U Maloj biblioteci su sarađivali brojni vredni, pametni i spretni mladi saradnici: Neda, Jovo, Dragana, Sanja, Goran, Jevta, Stiv, Dejan, Milan, Nikola, Nenad, Borko, Petar, Miloš, Milena, Miloš, Vuk, Mrđan, Marija, Pavle, Sonja, Marija i brojni drugi kojima smo svima zahvalni na radu i trudu.