0:00 / 0:00
Išli smo u Afriku
Gde spava vrabac

Mala biblioteka

Mala biblioteka je zamišljena da bude zgodan, bezbedan i probran izvor reči i srpskog jezika za decu svih uzrasta i njihove roditelje koji žive širom sveta. Mala biblioteka je posvećena razvoju i oplemenjavanju jezika. Mala biblioteka je bezbedna, laka i zabavna za korišćenje.

Ceo sadržaj Male biblioteke je vid istraživanja, opita, upita u jeziku, pa je i Mala biblioteka istraživačka, radna stanica i radionica.

U Maloj biblioteci su sarađivali brojni vredni, pametni i spretni mladi saradnici: Neda, Jovo, Dragana, Sanja, Goran, Jevta, Stiv, Dejan, Milan, Nikola, Nenad, Borko, Petar, Miloš, Milena, Miloš, Vuk, Mrđan, Marija, Pavle, Sonja, Marija i brojni drugi kojima smo svima zahvalni na radu i trudu.